domingo, 18 de febrero de 2018

Per una CUP seductoraLa CUP es defineix como socialista, feminista, independentista i dels Països Catalans. Els països catalans estan representats en el mapa:

L’independentisme ha de passar a ser expansionista, de moment només tenim dret a votar per Catalunya a les 4 províncies (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona). Aquest expansionisme, lliga amb l’Internacionalisme del partit  com a forma de relació igualitària, anticolonial i fraternal entre pobles, per la gestió comuna dels afers generals i per la superació dels conflictes internacionals. I això és l’independentisme, no dependre del capital, del patriarcat, i defensar els drets polítics, primer del nostre poble (Països Catalans) i continuar, si podem amb l’expansionisme i defensar drets polítics d’altres pobles germans (Còrsega, per exemple) amb aquest independentisme expansionista m’hi trobo bé. Amb un independentisme que es limita a lo possible, que és redueix en el seu territori, no.
 D’acord que la política ha d’esser independent (Sartori) i que l’Estat ha de desaparèixer (Marx).
Defensar el territori de les agressions, tot el territori possible, si no estaríem en un jardinet.
Democràcia participativa i directa. Dret a l’autodeterminació dels pobles.
Redistribució de la riquesa (Renda Bàsica Universal ). Equitat amb igualtat d’oportunitats.
Llibertat sexual, política de gènere. Reconeixement del treball sexual i del treball reproductiu. Equitat de gènere com a camí cap a una igualtat.
Defensa de les llengües, la cultura, les tradicions acceptades i llibertat religiosa.  
I socialisme. Avui  un socialista no pot buscar el progrés en el joc de les preocupacions patriòtiques, quan en el món sencer  està plantejada la lluita per l’equitat, contra el capitalisme. Tenen de desaparèixer les distincions de frontera, de llengua o de raça, per lluitar tots els treballadors precaris, les classes mitjanes empobrides i el proletariat del món sencer.


jueves, 15 de febrero de 2018

L’Ajuntament de l’Escala, el problema de l’ habitatge i les lleis

La Constitució Espanyola diu en el seu article 47Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat” i en fa a l’Administració la responsable d’aconseguir-ho.

L’article 33 de la mateixa CE diu que el dret a la propietat privada ve delimitat per la “funció social” que es faci de la propietat.

El 128 de la CE diu “1. Tota la riquesa del país en les seves diverses formes, i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada a l’interès general.”

El 10 diu “2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya”. Naturalment la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 consagra el dret a l’accés a un habitatge digne.

La resposta a les afirmacions anteriors ja la sabem: “la Constitució ,..... la Constitució, .....els Drets Humans, hi ha tantes coses que no es compleixen.........” però intenteu no pagar una multa de tràfic al poble i veureu que no és fàcil sortir-se’n.

Fem un apropament. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 contempla la obligació dels poders públics de facilitar l’accés dels ciutadans a un habitatge digne ( arts. 26 i 47)

La Llei d’Habitatge de Catalunya de 2007 en vigor actualment, Article 5 Compliment de la funció social.... “2. Hi ha incompliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici d'habitatges en el supòsit que: a) Els propietaris incompleixin el deure de conservació i rehabilitació de l'habitatge...... b) L'habitatge o l'edifici d'habitatges estiguin desocupats de manera permanent i injustificada.

I per acabar un article de la mateixa llei al que mai tindríem d’arribar: Article 6 Acció públicaTots els ciutadans, en exercici de l'acció pública en matèria d'habitatge, poden exigir davant els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa administrativa el compliment de la legislació en matèria d'habitatge i de les disposicions i les mesures establertes pel planejament urbanístic referides a l'habitatge.

Patrimoni d’habitatges de l’Ajuntament de l’Escala:Casa M.E., c/ Roses 27, Casa Ronda Padró 22, Edifici Avinguda Montgó, Apartament 23 Edifici Alex-La Clota, Casa R. c/ Perxel 36. (informació de la web de l’Ajuntament de l’Escala).

Quan anem a l’Ajuntament reclamant la rehabilitació d’aquests habitatges desocupats de manera permanent, per fer lloguer social,  la resposta és  “estan en venda”. La mateixa i exacta resposta que ens donen els Bancs quan els hi demanem un habitatge permanentment desocupat perquè el posin a lloguer.
Esperem que molt aviat aquest problema amb el Govern Municipal s’arreglarà, tenim motius per no desesperar-nos amb la dotzena de famílies amb menors que fan d’“okupes” d’habitatges de bancs. De l’oposició només podem dir que ens han dit bones paraules, però cap tipus de mobilització que és el que fa que los coses es moguin, valgui la redundància

lunes, 12 de febrero de 2018

L’AJUNTAMENT, ELS PRESSUPOSTOS, I EL NIVELL ECONÒMIC DEL POBLE


L’Ajuntament de l’Escala esta governat per 9 regidors, 8 del Partit Socialista y un de no adscrit, de un total de 17. El no adscrit va entrar per ICV-EUiA signant un document, que entre altres coses, l’alcalde es comprometia a dedicar, com a mínim un 5% del pressupost municipal a Serveis Socials. Estàvem al 2015 en plena crisi. A l´hora de fer els pressupostos s’hi dedicava un 3,2%. ICV-EUiA va demanar al seu regidor que sortís del Govern, però el regidor lo que va fer va ser deixar la militància al partit.
No se si som conscients que la nostra Comarca, l’Alt Empordà, es la 3ª més pobre de les 42 comarques de Catalunya, només per darrera del Montsià i del Baix Ebre. Amb una mitjana de renda per persona de 12.800€/any, quan la mitjana de tot Catalunya es de 16.500€/any. Però a més, dins l’Alt Empordà, a l’Escala, no arribem a la mitjana de la comarca y tenim una renda per persona de 12.200€/any. Amb aquests números podem dir que som un dels pobles mes pobres de Catalunya. Costa de creure, però només cal consultar IDESCAT.
Tot te una explicació, però ara no es el tema que vull tocar. Des de el 2008 ens hem empobrit molt ràpidament, tant a la comarca com al nostre poble. I un tema importantíssim son les desigualtats, tant a la comarca com al poble.
Qui pateix la pobresa? Naturalment les persones, les mateixes persones que han fet créixer el poble que ens han tret d’aquell poble tan maco de pescadors, que quan agafàvem peix anàvem a pagar la llista que teníem pendent a les botigues de comestibles del poble. Algú ho recorda ara això? Podríem recordar altres maneres de com vivíem però ho deixarem per un altre dia.
Davant d’això sembla que els pressupostos tindrien que, per un part rebaixar el deute, cosa que es fa molt bé, i per altre dedicar mes recursos per les persones que ho passen malament (recordem que tenim 2 Bancs d’Aliments i quasi un vintena de famílies que viuen de manera il·legal en habitatges de Bancs, si els “ocupes”)
Doncs ara repasseu els números dels pressupostos de l’Escala:

- 2010 dedicats a Serveis Socials un 7,27% dels pressupostos: 145€/persona
- 2011    un   7,62%   :139€/  per persona
- 2012    un   7,34%   :139€/    “       "
-2013     un   5,42%   :107€/    “       "
-2014     un   6,26%   :107€/     “       "
-2015     un   2,38%   :  43€/      "       "
-2016     un   3,20%   :  63€/     “         "
-2017     un   3,05%   :  68€/       “
-2018     un   3,56%   :  74€/      “         "

Al 2010 dedicaven el doble de diners a Serveis Socials que ara, el 2018. A mi em sembla que no anem bé.                                                                                                         

  

sábado, 16 de diciembre de 2017

Els proveïdors d’Atenció Primaria

Una manera de privatitzar es utilitzar criteris de gestió privats mantenint la titularitat pública..

La aprobación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad (con los votos de PSOE, PP, PNV, CiU y CC) abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. “ CAS Madrid

Estructura de la primària a Catalunya

REGIONS SANITARIES (7):

1.Alt Pirineu i Aran
2.Lleida   
3.Camp Tarragona 
4.Terres de l’Ebre 
5.Girona   
6.Catalunya Central 
7.Barcelona  

           ABS’s per Sectors Sanitaris: 27

Alt Pirineu i Aran: 8

Aran (1)
-1 EBA (Aran)
Alt Pirineu(7)                                                                                                             -1 Fundació Hospital de Puigcerda
- 6 ICS
Lleida: 23
- 21 ICS
         - 2 Empresa Pública (Gestió de Serveis Sanitaris)

 Regió Sanitaria Camp de Tarragona:33

Alt Camp Conca de Barberà: 4
-1 EBA ( Atenció Primaria Alt Camp SLL)
-3 ICS
Tarragonès Baix Penedès: 16
-6 Fundació Centres Assistencial i d’Urgències
-1 EBA (Tarragona 8 Muralles)
-9 ICS       
Baix Camp Priorat: 13
-5 Fundació Privada Sagessa Salut
-8 ICS

Terres del Ebre: 11
-                    11 ICS

Regió Sanitària Girona :41

Girona Nord:20
-1 EBA
-4 Fundació Hospital de Palamós
-2 Fundació Hospital de Olot
-1 Fundació Hospital de Campdevànol
-1 Fundació Salut Empordà
-11 ICS
Girona Sud: 21
-3 Consorci Salut Maresme i la Selva
-3 Institut Assistència Sanitària (empresa pública)
-15 ICS

 Regió Sanitària Catalunya Central:38

Anoia: 9
-1 Consorci Sanitari Anoia
-8 ICS
Osona: 11
-2 EBAS
-9 ICS
Solsonès- Bages- Buerguedà: 18
-1 Fundació Pública Comarcal
-2 Fundació Privada Althaia
-15 ICS

Regió Sanitària Barcelona: 222

Baix Llobregat Nord: 7
-1 Mutua Terrasa
-6 ICS
Vallés Oriental: 19
-1 Projectes Sanitaris i Socials, S.A.(La Roca)
-18 ICS
Vallés Occidental Oest: 15
-5 Consorci Sanitari de Terrassa
-8 Mutua de Terrassa
-2 ICS
Vallés Occidental Est: 21
-1 Corporació Sanitaria Parc Taulí
-20 ICS
Barcelona Ciutat Vella: 5
-1PAMEM
-4 ICS
Barcelona Sant Marti: 10
-1 PAMEM
-9 ICS
 Barcelona Les Corts: 3
-1 Consorci AP Salut Esquerre Eixample
-2 ICS
Barcelona Sants Montjuic: 8
-1 EBA
-7 ICS
Barcelona Sarrià Sant Gervasi: 5
-3 EBAS
-2 ICS
Barcelona Eixample: 10
-2 Consorci Sanitari Integral
-2 Consorci AP Salut Esquerre Eixample
-2 EBAS
-4 ICS
Barcelona Gracia: 5
-1 EBA
-2 PAMEM
-2 ICS
Barcelona Horta Guinardó: 7
-1 EBA
-6 ICS
Barcelona Nou Barris: 10
-1 Vitae SAU (CSC)
-9 ICS
Barcelona Sant Andreu: 6
-6 ICS
Alt Penedès Garraf: 11
-1 Consorci Serveis Persones Vilanova i G.
-10 ICS
Baix Llobregat Centre, Litoral, l’Hospitalet de Llobregat: 43
-2 Consorci Sanitari Integral
-1 Consorci Castelldefels Agents de Salut
-39 ICS
Barcelona Nord Maresme: 37
-7 Badalona Serveis Assistencials S.A.
-3 Consorci Sanitari Maresme
-27 ICS


RESULTATS:


Total 376 ABS:

291 ABS  ICS                                                                                                    71 ABS ALTRES EMPRESES
EBAS: 14
FUNDACIONS PRIVADES:8
FUNDACIÓ PÚBLICA: 1
SOCIETAT ANÒNIMA: 2
CONSORCIS: 10
EMPRESES PUBLIQUES: 2
MUTUA: 1
PAMEM: 1

Nota:
Lo que queda clar es que precisem un sòl conveni de treballador públic per tots els treballadors de la Assistència Primària. Quan parlem d’Hospitalària i del Tercer Sector tornarem a tocar el tema. “Una sola Sanitat un sòl Conveni” és el mes Urgent per un Servei Nacional de Salut de Catalunya. I un tema fonamental en el conveni, en l’acomiadament improcedent el treballador pot triar entre la indemnització o la reincorporació (no passa això amb els laborals).

LLISTAT D’ENTITATS PROVEÏDORES(40)
        - ICS(1)
         - FUNDACIONS PRIVADES(8)
-Hospital de Puigcerdà                                                                    
-Centres Assistencials i d’Urgències                                          
-Sagessa Salut                                                                                  
-Hospital de Palamós                                                                   
 -Hospital d’Olot                                                                                   
-Hospital de Campdevànol                                                               
-Salut Empordà                                                                              
-Althaia  
- FUNDACIÓ PÚBLICA: (1) 
         - Comarcal (Solsonés)
- SOCIETATS ANÒNIMES(2)                                                                        - Projectes Sanitaris i Socials  (La Roca Vallés)                                                       - Badalona Serveis Assistencials
- CONSORCIS:(10)
- Salut Maresme i la  Selva                                                                           
- Salut Esquerre Eixample                                                           
- Sanitari Integral                                                                                  
- Vitae SAU                                                                                 
- Serveis Persones Vilanova i Geltrú                                                      
- Castelldefels Agents de Salut                                                         
- Anoia                                                                                       
- Terrassa                                                                                              
- Parc Taulí                                                                                  
- Maresme
- EMPRESES PÚBLIQUES:(2)
- Institut Assistència Sanitària (Girona)                                                                   - Gestió de Serveis Sanitaris (Lleida)
- MUTUA(1)
            - Terrassa
- PAMEM (Barcelona)(1)
- EBAS(14)


lunes, 9 de octubre de 2017

Nota de premsa de la PAH de l'Escala


NOTA DE PREMSA. RELACIONS PAH – AJUNTAMENT DE L’ESCALA


L’Ajuntament de l’Escala, després de mesos d’incompliment de les reunions pactades i de promeses propagandístiques com els 60 habitatges, d’insensibilitat davant del que representa per a una família estar en una situació il·legal i del que suposa pel desenvolupament de la personalitat dels nens estar estigmatitzats com a diferents per ser ocupes, ens va convocar a una reunió amb l’Alcalde. Prèviament, se n’havien saltat quatre. Després de la reunió subcontractà la part d’Habitatge dels Serveis Socials a l’empresa SER.GI. Aquesta va proposar celebrar una xerrada-debat a la Sala d’Actes de l’Ajuntament el passat 27 de juny, explicant el diagnòstic i el pla d’actuació del tema de l’habitatge al nostre poble. El consistori ho va rebutjar enèrgicament i va dir que es faria després de l’estiu. Ha passat l’estiu i el problema continua agreujant-se. Actualment s’estan finalitzant els lloguers socials dels bancs aconseguits fa tres anys. De manera que les entitats bancàries estan notificant a les famílies – que segueixen en situació de vulnerabilitat – que si no paguen a preu de mercat seran llançats al carrer.

El dimecres 27 de setembre va tenir lloc una Mesa d’Habitatge. De part de les entitats, hi assistiren representants de la PAH i de Càritas, i de la part de l’Ajuntament el Secretari per aixecar acta, la regidora de Serveis Socials, el regidor d’Habitatge i la treballadora de SER.GI. Sabem que els dos regidors no tenen capacitat de decisió (un grup del poble va demanar la dimissió d’ambdós fa un temps i la PAH s’hi va adherir), i com es va demostrar amb la xerrada-debat, a SER.GI no li fan cas. Davant la no assistència de l’Alcalde els representants de la PAH abandonarem la reunió.

És intolerable que l’Ajuntament de l’Escala tingui com a mínim quatre habitatges de la seva propietat i que no els posi a lloguer «perquè no estan en condicions». La seva obligació és posar-los en condicions (Llei 18/2007, art. 5. - funció social de la propietat, art. 30. - deure de conservació i rehabilitació de l’habitatge). Tampoc ha complert ni utilitzat les eines jurídiques següents:

- Llei 18/2007
- Llei 22/2010
- Decret 141/2012
- Decret 75/2014
- Llei 1/2015
- Llei 14/2015
- Llei 24/2015
- Llei 4/2016 (substitueix els articles suspesos de la 24/2015)

Davant de tots aquests fets, la PAH ha decidit:

- Demanar la dimissió de la regidora de Serveis Socials i del regidor d’Habitatge.
- Només assessorarem (no actuarem) en cas d’ocupació de pisos buits de bancs, atès que no volem fer la feina a l’Ajuntament.
- En els propers llançaments de persones en risc d’exclusió social, si no hi ha habitatge municipal, donarem suport a ocupar edificis públics i en cas de conflicte amb la Policia estarem al costat dels llançats assumint totes les conseqüències.
- Portarem a terme accions de desobediència i manifestació per sorpresa, que molesti al Govern municipal.
- Només acudirem a una Mesa d’Habitatge si hi ha l’Alcalde o una persona amb poder de decidir i si prèviament l’Alcalde ha signat un document en el que es comprometi a que cap escalenc es quedarà sense habitatge. Descartem hostals i pensions.

1 d’octubre 2017 ¡Volem decidir també els drets socials!

La PAH de l’Escala.
miércoles, 23 de agosto de 2017

Els psiquiatres, els polítics i els que manen de veritat

Totes les persones tenim una personalitat. Des de la psiquiatria s'estudien els Trastorns de la Personalitat que son 1) el paranoide, 2) l'esquizoide, 3) el disocial, 4) el de inestabilitat emocional (impulsiu o límit), 5) l'histriònic 6)l’obsessiu, 7) l’ansiós, 8) el dependent i es pot afegir un calaix de sastre de trastorns específics (trastorn narcisista) i amb els inespecífics (Classificació Internacional de Malalties -10, Trastorns mentals i del comportament).

Un grup de 35 psiquiatres de EE.UU. han enviat una carta al "New York Times" alertant “dels greus problemes d'estabilitat emocional" del president Trump. Tot això sense haver-lo visitat mai i trencant la Regla Goldwater de 1973 establerta a EE.UU. desprès que el candidat Goldwater va ser considerat inapte per ser president del país per més de 1.000 psiquiatres que no l’havien visitat mai.

Últimament un diari espanyol han entrevistat al Dr,  Rojas Marcos, psiquiatre, que treballa des de fa molts anys a EE.UU, i a la pregunta de com veu al sr. Trump no fa cap diagnòstic i es limita a donar una opinió sense connotacions psiquiàtriques. Això es el correcte.

Fa anys un psiquiatre català famós, va fer per TV un diagnòstic de Sadam Hussein quan encara era viu. No recordo que va dir però si que parlava com psiquiatre i em va sorprendre que aquest professional, a qui conec, ho fes.

Sabem de la relació de Churchill, Bush fill i Boris Yeltsin amb l’alcohol. Hitler (era) i Trump (és) abstemi.

Lo de Clinton amb la becaria. Abans a Espanya es deia estupro, i ara pot ser abús sexual art. 181.3 del Codi Penal “....quan el consentiment s’obtingui fent prevaldre una situació de superioritat manifesta del responsable  sobre la víctima”. President/becària.

De la cortisona que prenia John Kennedy per la malaltia d’Addison i que aquest medicament pot provocar hipomania, amb hiperactivitat i hipersexualitat.

El coronel Gadafi, amb els seus vestits, barrets, ulleres i les seves amazones envoltant-lo. No seria difícil de posar-li també un trastorn de personalitat molt corrent.

Hitler que prenia 40 comprimits diaris, entre ells amfetamines, segons els escrits del seu metge Morell. Però no sabem l’efecte sobre les seves decisions.

Berlusconi amb el  seu “bunga bunga”. Empresari d’èxit i president del govern italià una colla d’anys.

Podria continuar, però el que vull dir es que la Psiquiatria, i per tant els psiquiatres no poden desqualificar un polític que encara viu, i utilitzant la psiquiatria ( en minúscula) per desqualificar-lo. No es la seva feina.

Al mon esta ple de persones especials, suposant que totes les persones no siguem especials i no tinguem les nostres coses que o bé es veuen des de l’exterior o no es veuen però nosaltres les sentim.

Jo no em preocuparia massa de la part psiquiàtrica de Trump, que a lo millor no te cap diagnòstic, cosa difícil a EE.UU amb el nou DSM-V, i si el té no ho sabem i que molts grans governants, artistes i empresaris d’èxit i científics ( John Nash) han tingut problemes i han tirat endavant fent bones coses.

A mi no em fa por Trump. Amb fa por el sistema polític neoliberal del que sembla no tinguem alternativa excepte la Renda Bàsica Universal que no és ni molt menys la solució del problema.

En resum, aquesta gent no mana, els que manen son els  promotors del sistema neoliberal que tenim avui al mon i que els hi dona un rendiment increïble (222 milions d’euros per un jugador de futbol). El Sr. Trump no pot accionar el botó vermell, si no te el permís de l’elit que mana. Abans el matarien, simulant un accident o amb un instrument com en Lee Harvey Oswald en el cas Kennedy. 

agost 2017


lunes, 21 de agosto de 2017

Tots som escalencs ? O tenia raò George Orwell?

El 10 de juliol passat, vaig agafar “vacances” fins passat l’estiu en la meva col·laboració amb la Plataforma Afectats Hipoteca de l’Escala (PAH)  per discrepàncies amb les relacions amb l’Ajuntament, sobretot amb la Mesa d’Habitatge. També per considerar innecessària l’externalització dels Serveis Socials en el tema de l’habitatge, contractant la Fundació SER·GI.

Estic convençut que el consistori alguna cosa farà que puguem aplaudir” deia en la nota del 10 juliol, amb referia durant l’estiu.

Han passat tres setmanes del mes d’agost i de moment tot continua igual, però encara estem a l’estiu.

“ Insensibilitat de lo que representa per una família estar en una situació il·legal, lo que representa pels menors d’edat davant els seus companys. Ser ocupa es ser “diferent”. Això deia en la meva nota en que agafava vacances.

Desprès d’uns  fets que ens porten a tots a pensar en una bona integració de persones que venen d’altres països i evitar guetos, la reflexió pot ser: què hagués passat si els cognoms de les persones que estan en la il·legalitat al nostre poble fossin: Piqué, Vidal, Alba, Busquets, Masip, Deulofeu, Suárez o Samper. En cavi que passa si els cognoms son: Munir, Turan, Bounou, Moussa, Djetei, Omar, Andzouana o Uche ?

No crec que haguéssim esperat “passat l’estiu” per començar a solucionar el problema, tenint el poble centenars de habitatges buits tot l’any propietat de bancs i alguns habitatges propietat de l’Ajuntament.agost 2017